Alternativer til utbygging av Nedre Otta og Lågen

Årsmøtet i Oppland Venstre sier nei til nye kraftutbygginger i elvene Otta og Lågen. Tida for nye, store vannkraftutbygginger er over. Også utvidelse av magasiner vil medføre store naturinngrep som vil ødelegge mye.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Oppland Venstre mener at det kun er to akseptable måter å løse den såkalte kraftkrisa i Midt-Norge. Den ene er bedre ledningsforbindelse mellom Midt-Norge og omverden, samt sterkere forbindelse til Sør-Norge kombinert med økt produksjon av fornybar energi. Den andre muligheten er selvfølgelig lavere forbruk.

“Grønne sertifikater” vil gjøre fornybar elproduksjon, som vind-, bio-, bølge- og vannkraft, mer lønnsomt. Et grønt sertifikatmarked vil utløse store mengder fornybar energiproduksjon og som vil redusere utslippene av klimagasser. Systemet vil også gi flere arbeidsplasser i distriktene. For Oppland og Hedmark, som sitter på Norges grønne olje gjennom mer enn 40 prosent av landets trevirke og biomasse, er dette gull verdt.

Forhandlingene om et felles svensknorsk sertifikatmarked ble dessverre avbrutt av regjeringen i 2006, fordi de fryktet at ordningen ble for dyr for norske forbrukere og norsk næringsliv. Forhandlingene er nå gjenopptatt og Oppland Venstre oppfordrer regjeringen om å få fart på innføringen av grønne sertifikater.

Oppland Venstre mener det er viktig at det ikke innføres et energimonopol i Oppland. Eidsiva har en svært dominerende posisjon innen vannkraftproduksjon og har tilnærmet monopol på strømnettet. I tillegg bygger de nå ut fjernevarmeanlegg basert på trevirke og avfallstrevirke (definert som avfall) i flere kommuner, og har søkt konsesjon på flere. Blant annet har de søkt konsesjon på et avfallsforbrenningsanlegg i Gjøvik og ett i Hamar, for brenning av returtrevirke (avfall) og restavfall. Hvis de får konsesjon på disse og samtidig vinner anbudet på restavfall rundt Mjøsa, har de hånd om alle innsatsfaktorene for energiproduksjon samt framføringsnett for varme og strøm i store deler av Oppland. Dette vil være en svært uheldig konkurransesituasjon, både for miljøet og for kundene. Vi ser nå en utvikling der Eidsiva hever nettleiesatsene til det maksimale i de områdene hvor det er fjernvarmeutbygging på gang. Slik kan de ta ut en høyere pris også på fjernvarme.

Uttale vedtatt av årsmøte i Oppland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**