Uttalelse fra årsmøtet 2009: Vi trenger en ny ruspolitikk

Hvert år dør ca 200 unge mennesker av overdose i Norge. Hittil har ingen narkotikapolitiske tiltak klart å redusere disse tallene. I Norge er det over 10.000 heroinmisbrukere, og vi topper overdosestatistikken i Europa. Dette er et tydelig tegn på at dagens behandlingstilbud langt fra fungerer for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Rusavhengige er like forskjellige som alle oss andre, og vi trenger derfor et mangfold av behandlingstilbud.
Etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervernstilbud for rusavhengige.
Legge tilrette for lavterskeltilbud for ungdom med rusavhengighet eller rusproblemer kombinert med psykiske og sosiale vansker.
Etablere flere akuttavrusningsplasser.
Tilby poliklinisk behandling eller langtidsplass innen 24 timer etter akuttavrusning.
At flere rusmisbrukere blir dømt til behandling i stedet for fengsel når de begår kriminelle handlinger.
At rusavhengige får tilstrekkelig bolig – og rehabiliteringstilbud utenfor rusmiljøer.

Psykisk helse

Foto: Microsoft

Det kan ikke være opp til politikerne å bestemme hvilke medikamenter legene skal behandle sine pasienter med, og vi ønsker derfor å gi fagpersonene større myndighet til å bestemme hva slags tilbud den enkelte skal få.

Heroinassistert behandling har gitt positive resultater i Tyskland og Sveits.

I Zürich tilbyr Zokl2-klinikken et helhetlig tilbud, men hvor man også kan få behandling for både psykiske og somatiske lidelser. I Frankfurt ser man at rundt 10 prosent av de som deltok i prosjektet, gikk videre til annen behandling med mål om å bli rusfri.

Heroinassistert behandling kan få de rusavhengige ut av kriminalitet og prostitusjon, og gi dem muligheten til å fungere sosialt og i jobb. I kampen for økt verdighet og et bedre liv for de rusavhengige, kan vi ikke la noen virkemidler stå uprøvd.

Heroinassistert behandling løser ikke alle problemer, men det kan være en del av løsningen — og er verdt å vurdere for pasienter der andre tiltak har vist seg nytteløse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**