Kulturminneåret 2009

Årsmøtet i Oppland Venstre markerte kulturminneåret med å besøke enkesetet Sjo på Granavollen. Aasmund O. Vinje døde der og rommet som han brukte står slik som den gang.
Årsmøtet vedtok også uttalelsen ” Kunnskap gir varig kulturminnevern ! “.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Norge er forpliktet på å ivareta den immaterielle kulturarven.
Den tradisjonelle kunnskapen innenfor mange fagområder er i ferd med å forsvinne. Eks: kulturhåndverksfag innen tre, tekstil, metall, m.m.
For å sikre denne kunnskapen må håndverksopplæringen styrkes, gjennom hele skoleløpet på grunnskole, videregående skole, lærlingtida, fagskoler og høgskoler.
Formidling av denne kunnskapen til nye generasjoner krever at håndverksopplæringen er praktisk, blir overført fra mester til svenn. Håndverk som kunnskapsart må anerkjennes på lik line med all annen kunnskap.
Oppland har over 500 freda bygninger, og flere tusen verneverdige bygninger. De freda bygningene skal innen 2020 være rusta opp på et normalt vedlikeholdsnivå. Skal vi nå dette målet må det istandsettes et hus hver 14 dag fram til 2020.
Hvor er de håndverkerne som på en faglig forsvarlig måte skal gjøre den jobben? Hvem skal lære opp disse? Pr i dag finnes det ingen videreutdanning for håndverkere ut over svennebrev.
Det må legges til rette for en opplæring som gir håndverkere muligheter for faglig fordypning og spesialisering på fag- og høyskole nivå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**