Positiv støtte til Venstre om et uavhengig vegtilsyn

I dag ble innstillingen fra utvalget som skulle utrede behovet for et uavhengig vegtilsyn lagt fram for Samferdselsministeren. – Jeg er glad for at flertallet i utvalget støtter Venstre i synet på at det er viktig å opprette et uavhengig vegtilsyn for å styrke trafikksikkerhetsarbeidet, uttaler Venstres Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Venstre ønsker en klarere rollefordeling i trafikksikkerhetsarbeidet gjennom å opprette et uavhengig vegtilsyn.

Venstre ønsker en klarere rollefordeling i trafikksikkerhetsarbeidet gjennom å opprette et uavhengig vegtilsyn.

– Venstre ønsker dette med bakgrunn i prinsippet om at kontroll- og tilsynsoppgaver må foregå uavhengig av parter som har ansvar for økonomi og fremdrift i prosjekter. Venstre mener et slikt tilsyn også kan bidra til mer åpenhet og kvalifisert diskusjon om utfordringene innen trafikksikkerhet, uttaler Borghild Tenden

Les hele saken på www.venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**