Regjeringen mangler ambisjoner for elever og lærere

– Regjeringens stortingsmelding om læreren og lærerutdanningen er dessverre bare halvgjort. Selv om det er positivt med differensieringen i to utdanningsløp og med mentor- og traineeordning er totalbildet en regjering som bare vil noe halvveis med sin lærersatsing, sier Sindre W. Mork, 2. kandidat til Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det har gått to år siden NOKUTs evalueringspanel leverte en rapport som slaktet den nåværende utdanningen, samt anbefalte å utvide den til fem år. NOKUT er et uavhengig, statlig organ som skal kontrollere og bidra til å utvikle kvaliteten på høyere utdanning i Norge I etterkant av rapporten har blant annet Utdanningsforbundet og KS varslet at de ønsker en femårig lærerutdanning.

Derfor er det skuffende at regjeringen — til tross for den lange tiden de har brukt — ikke vil slå tydelig fast at den nye utdanningen skal være femårig. Meldingen peker i riktig retning, men man tar ikke steget fullt ut og innfører krav om en mastergrad for grunnskolelærerne. Det er en alvorlig mangel ved meldingen. Venstre har tidligere fremmet forslag om å iverksette en ny og forbedret femårig allmennlærerutdanning.

Skolefrukt

Foto: © Monika Adamczyk | Dreamstime.com

Det sier seg selv at man ikke får tilstrekkelig tid til fordypning og mer praksis innenfor et fireårig løp uten at det ene skal gå på bekostning av det andre. Derfor kommer Venstre til å arbeide for at den nye utdanningen blir utvidet til fem år, blant annet med mer vekt på praksis.

Samtidig er det et åpenbart behov for en utvidet satsing på systematisk videreutdanning. Venstre har som ambisjon at alle lærere i alle fag skal få videreutdanning — ikke bare noen lærere i enkelte fag slik som Regjeringen legger opp til. Regjeringens opplegg innebærer at det vil ta et sted mellom 30 og 40 år før alle norske lærere får systematisk videreutdanning. Det ville vært naturlig å koble de forsterkede fagkravene for å undervise tettere sammen med systematisk videreutdanning. På den måten kan man sikre topp kompetanse både for nye lærere og lærere som allerede er i skolen.

Venstre savner også mer målrettede seniortiltak for å få lærerne til å stå lengre i jobb. Beregninger viser at Norge vil mangle ca. 16 000 lærere i løpet av ti år. Det er derfor behov for en helhetlig tilnærming til rekruttering slik Venstre tidligere har fremmet forslag om. En femårig lærerutdanning vil øke statusen og søkningen til yrket. Sammen med målrettede seniortiltak og systematisk videreutdanning, kan det bli mulig å sikre rekrutteringen til læreryrket.

Sindre Westerlund Mork
2. kandidat for Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**