ÅRSMØTE OG SEMINAR I NORGES VENSTREKVINNELAG 2009

Tid: Fredag 27. februar og lørdag 28. februar 2009
Sted: Stortinget på fredag og Venstres Hus på lørdag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Fredag 27. februar kl 17.00 på Stortinget

Foruten de vanlige årsmøtesakene får vi følgende innledere:
Rita Sletner, Assisterende generalsekretær i Venstre: Status for oppfølging av "Voldtektsutvalget"
Anne Margrethe Larsen, Stortingsrepresentant fra Vest-Agder: Menneskerettigheter — erfaring fra arbeidet i Utenrikskomiteen

Årsmøtesaker:
1. Åpning
2. Innkalling og dagsorden
3. Valg av møteledere og referent
4. Godkjenning av protokoll fra årsmøtet i 2008
5. Årsmelding 2008.
6. Regnskapet for 2008
7. Valg av styre, valgkomité, NVK-representant i Internasjonalt utvalg, delegater til Venstres LM
8. Budsjett og kontingent
9. Politiske uttalelser

Middag på Mehfel kl 20.00, Kirkegaten 15.

LØRDAG 28. FEBRUAR KL 10.00 på Venstres Hus:
Kommunereform og kommuneøkonomi

Liv I. Haug, NVKs representant i programkomiteen, innleder om Venstres program for kommunereform (sammenslåing av mindre kommuner).

Innlegg og paneldebatt med representanter fra kommuner som ville berøres av reformen:
Ketil Kjenseth (politisk rådgiver, Stortinget, og lokalpolitiker)
Berit Woie Berg (tidligere ordfører i Steigen)
Terje Breivik (tidligere ordfører i Ulvik)
Terje Hagen, professor i helseøkonomi,: "Tap og vinning ved kommunesammenslåing"

Avsluttes kl 14.30.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**