“Norges beste skole” trenger handling fremfor fine ord

En god skole er avhengig av kunnskapsrike lærere. Kunnskapsrike lærere får vi ved en god lærerutdanning, samt ved en systematisk etter- og videreutdanning. Venstre ønsker at Drammen skal være offensiv i sitt arbeid for å oppnå kommunens mål om Norges beste skole, skriver stortingskandidat Ulla Nordgarden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ulla Nordgarden

Ulla Nordgarden
Foto: Asgeir Osnes

Derfor ønsker Venstre å investere i lærerne ved å gi dem et kompetanseår med jevne mellomrom, slik at de skal kunne styrke kvalifikasjonene i sine undervisningsfag.
Høyre i Drammen synes det er for kostbart med kompetanseår for lærerne, og de støttet dermed ikke Venstres forslag om å innføre dette, i bystyret. Venstre er skuffet over svaret fra Høyre, for de vet like godt som oss at det finnes mer penger til skolen. Det spares mer i skolesektoren enn det som er nødvendig. Skolesektoren har et underforbruk på flere millioner kroner hvert år. Disse pengene burde vært kanalisert inn mot tiltak som hever kvaliteten i skolen. Dette kan være flere lærere eller kompetanseår for lærere. Det kan også være ansettelse av støttepersonell, som sosiallærere og spesialpedagoger. Sistnevnte vil bidra både til et bedre undervisningsmiljø for elevene og et bedre arbeidsmiljø for lærerne.
Godt skolerte og motiverte lærere er viktig for å lage en god skole. Kunnskapsløftet er et spleiselag mellom sentrale og lokale myndigheter. Det samme bør et kompetanseår være. Sverige har nå kunngjort sitt “kompetanseår” – “Lærerløftet”, som et spleiselag sentralt/lokalt. Det er også mulig å fase inn ordningen gradvis. Dette vil over tid også være en utgift til inntekts ervervelse. "Norges beste skole" vil være den mest effektive måten å tiltrekke seg nye yrkesaktive barnefamilier. Tilsvarende forslag er allerede vedtatt i Oslo, Bergen, Eigersund, Stavanger, Troms og Telemark. Vi mener at Drammen, som ønsker å være en kunnskapsby, ikke har råd til å la være. Venstre er glad for at kommunen har fokus på etterutdanning, men det er viktig at dette må være en god nok etterutdanning som er kompetansegivende.
Venstre er “forelska i læreren” – fordi her er kilden til kunnskapsbyen Drammen.

Ulla Nordgarden
1. kandidiat Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**