Hvor er det før så offensive SV?

Nok en gang opplever jeg at fylkestingsrepresentanten fra SV, Erlend Helle, kritiserer mitt engasjement for å få rustet opp jernbanen. Helle går langt i å påstå at dersom de borgerlige partiene får innflytelse, så vil jernbanen sakke akterut. Leserinnlegg fra Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Borghild Tenden foreslo at opprusting av togstasjoner burde være en del av regjeringens krisepakke. Etter dette gikk Erlend Helle (SV) ut å kritiserte Tenden. Tenden svarer på kritikken i dette innlegget.

Nok en gang opplever jeg at fylkestingsrepresentanten fra SV, Erlend Helle, kritiserer mitt engasjement for å få rustet opp jernbanen. Helle går langt i å påstå at dersom de borgerlige partiene får innflytelse, så vil jernbanen sakke akterut.

 Borghild Tenden utfordrer SV på kollektivsatsing.

Borghild Tenden utfordrer SV på kollektivsatsing.

Slike påstander har kun rot i Helles og i Sosialistisk Venstrepartis egen virkelighet. Han har dessuten ikke lest Budstikka særlig nøye. Jeg stilte samferdselsministeren spørsmål om stasjonsbygninger som forfaller. I media brukte jeg min nærmeste stasjon Høvik som eksempel. Hadde Erlend Helle tatt seg bryet med å bevege seg på denne siden av Oslo så ville han ha sett en stasjon i forfall. Det er ikke mulig for barnevogner eller funksjonshemmede å ta seg frem. Det er skittent og svært lite trivelig.

 Hvorfor skal vi som er kollektivreisende føle oss om annenrangs reisende, spør Borghild Tenden.

Hvorfor skal vi som er kollektivreisende føle oss om annenrangs reisende, spør Borghild Tenden.
Foto: Hallvard Nygård

Jeg tenker ofte på at hvorfor skal vi som kollektivreisende føle oss som annenrangs reisende? Vi som sparer miljøet og frigjør veiene for næringslivet og de som må bruke bil i jobbsammenheng. Helle påstår også at vi har Venstre å takke for dagens forsinkelser med toget og at dette skyldes 20 års manglende bevilgninger. Drift og vedlikehold har over lang tid vært et prioritert område av Stortinget innenfor jernbanepolitikken.

Mange peker på at problemet ligger i måten vedlikeholdsarbeidet utføres på — at Jernbaneverket ikke tar tak problemene før de oppstår. Venstre har foreslått å endre på dette opplegget. Men fordi de rødgrønne har alliert seg tungt med særinteressene og fagorganisasjonene i jernbanepolitikken, er ikke regjeringen villig til å se på endringer innenfor dagens organisering av driften. Det er skuffende, fordi det går hardt ut over de reisende og det er dårlig miljøpolitikk.

Jeg har lyst til å utfordre Erlend Helle på hvilke saker han vil jobbe for inn mot Storting og regjering for å få fart på kollektivtrafikken i Akershus. Til nå har Helle vært uvanlig passiv. Han har brukt tiden på å kritisere meg i mitt forsøk på å gi SV den drahjelpen de åpenbart trenger i møtet med samferdselsminister fra Senterpartiet. Flere sentrale Arbeiderpartipolitikere har vært offensive i egen regjering og stilt spørsmål ved det togkaoset vi har opplevd spesielt i Oslotunnelen, men SV har vært påfallende passive. Hva med Kolsåsbanen, Helle, hvorfor er ikke den en del av krisepakken? Hva med Fornebubanen? Jeg får nesten daglig e-poster fra fortvilte folk i Vestregionen som ønsker å reise kollektivt fordi vi politikere oppfordrer til det.

BORGHILD TENDEN,
Venstre,
nestleder i Stortingets transport- og
kommunikasjonskomité

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**