Miljø og samferdsel, Hedmark Venstre som lokomotiv

Hedmark Venstre vedtok seks politiske uttalelser under fylkesårsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Uttalelse nr 3 — MILJØ OG SAMFERDSEL, HEDMARK VENSTRE SOM LOKOMOTIV.

En ekspansiv satsning på togtransport i Hedmark har samferdselsmessige og miljømessige gevinster lokalt, regionalt og nasjonalt. Med de klimatiske og økonomiske utfordringer vi står ovenfor, er det nå tid for handling.

Hedmark Venstre vil derfor kreve:
1 — Dobbeltspor og effektivisering av strekningen Eidsvoll -Lillehammer.
2 — Elektrifisering av Rørosbanen, med flere avganger.
3 — Bedre øst-vest forbindelse i Hedmark.
"Togtrikk" mellom Hamar og Elverum. Dette for å styrke øst-vest forbindelsen mellom byer på Østlandet, samt avlaste det som har blitt en av de mest trafikkerte veiene på I Indre-østland.
Flere avganger og kortere reisetid mellom Kongsvinger og Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**