Styrking av personvern og bedre helsetjenester – i ett og samme kort

Hedmark Venstre vedtok seks politiske uttalelser under fylkesårsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Uttalelse nr 5 — Styrking av personvern og bedre helsetjeneste — i et og samme kort.

Hedmark Venstre krever at regjeringen sikrer den enkeltes rett til vern av private opplysninger. Pasienten må ha kontroll på hvilke opplysninger som distribueres.

Regjeringen har sendt på høring et forslag om endringer av helseregisterloven og
helsepersonelloven, som innebærer at opplysninger kan deles på tvers av virksomheter i
helsesektoren. Venstre ønsker at digital informasjon i helsevesenet standariseres. Dette gjør det
lettere å dele relevant informasjon og dermed forbedre behandlingen, ikke minst i akuttsituasjoner.

Det er helt avgjørende at den enkelte selv har kontroll på hvilke opplysninger som utveksles. I det
tillitsforholdet hver enkelt av oss har til fastlegen kan det framkomme opplysninger som ikke er
relevant for alt helsepersonell. Venstre mener det bør etableres et system der folk kan bære på seg
medisinsk informasjon om seg selv i elektronisk form. Denne bør ha flere nivåer i forhold til ulike
grupper helsepersonell.

Dette må være en del av den varslede samhandlingsreformen. Hedmark Venstre går for "kort"
formen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**