Akershus Venstre krever økt satsing på skinnegående transport

Akershus Venstre mener at Oslo-området er nøkkelen til et effektivt og bærekraftig norsk transportsystem for gods og persontrafikk. Dobbeltsporet Oslo-Ski er avgjørende for å fjerne flaskehalser, og er en forutsetning for gjennomføringen av Oslopakke 3.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


 Akershus Venstre hadde årsmøte helgen 28. feb - 1. mars. Se samlesiden til årsmøtet her.

Akershus Venstre hadde årsmøte helgen 28. feb – 1. mars. Se samlesiden til årsmøtet her.
Foto: Christoffer Biong

Dobbeltsporet Oslo-Ski
Dobbeltsporet Oslo-Ski er det tiltaket i Oslo og Akershus som vil kunne gi best miljøeffekt, og vil kunne ta hele trafikkveksten de neste 20 årene på bane. Det vil gi flere tog, raskere tog og mange avganger for de reisende. Befolkningen i regionen er forventet å øke med 30% innen 2025. Veiene er allerede overbelastet, og Oslo-området er den største flaskehalsen for transport på vei og bane inn og ut av Norge. Dobbeltsporet Oslo-Ski er derfor av nasjonal betydning for å avlaste veinettet.

Åpenhet om Oslopakke 3

Oslopakke 3 består av investeringer i vei og bane for til sammen 54 milliarder kroner over en 20 års periode, hvorav 6,5 milliarder kroner skal bevilges av Staten. Det er vesentlig for trafikantene at bompengene som samles inn til Oslopakke 3 forvaltes i henhold til hensikten.

 Akershus Venstre krever åpenhet om Oslopakke 3.

Akershus Venstre krever åpenhet om Oslopakke 3.

Østlandssendingen meldte tidligere denne høsten at 250 millioner kroner av Oslopakke-midlene som skulle drifte buss, trikk og bane er blitt borte, og Ruter så seg nødt til å iverksette kutt i rutetilbudet. Akershus Venstre krever derfor full åpenhet om de innsamlede bompengemidlene og bruken av disse i et eget, publisert regnskap.

Akershus Venstre mener at skinnegående transport er avgjørende hvis vi ønsker å gå fra et samfunn basert på fossilt brennstoff, bil, fly og tungtransport og til et samfunn tuftet på moderne, forbrukervennlig miljøteknologi.

Politisk uttalelse vedtatt på Akershus Venstre årsmøte 01.03.

Se samlesiden til årsmøtet her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**