Mer hast inn i klimatiltakene!

Akershus Venstre er bekymret for den langsomme fremdriften i nødvendige klimatiltak i stat og kommune. Vi krever syvmilssteg mot lavutslippssamfunnet i bygg og transport. Det må også satses mer offensivt på forskning og innovasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Akershus Venstre vil satse på energieffektivisering og fornybar energi.

Akershus Venstre vil satse på energieffektivisering og fornybar energi.

Det Internasjonale Energibyrået, IEA, som er oppnevnt av OECD landene, uttaler i sin Outlook rapport av 12. november 2008 at en betydelig reduksjon i vårt forbruk av olje og gass som energikilder er nødvendig for å unngå katastrofeartet og uopprettelig skade i det globale klimaet.

Det mest sentrale innsatsområdet er vår bruk av alle former for energi. Derfor vil Akershus Venstre ha
Karbon-nøytral fjernvarme inn i alle offentlige bygg. Bevisst arealplanlegging med konsentrert bebyggelse langs kollektivtraseer. Innkjøp av biler og busser til det offentlige som går på fornybar energi.

Prioritere offentlig kommunikasjon og gang og sykkelveier foran veibygging. Informere og oppfordre innbyggerne til lavere og riktigere energiforbruk. Føre løpende regnskap med vår regions forbruk av energi og tilhørende utslipp. Økt satsing på forskning og innovasjon innen energieffektivisering og fornybar energi.

Politisk uttalelse vedtatt på Akershus Venstres årsmøte 01.03.2009

Se også samlesiden til Akershus Venstres årsmøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**