Stopp frafallet i videregående opplæring

Akershus Venstre vil stoppe det alarmerende frafallet i videregående skole ved å styrke alternativ opplæring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Venstre vil stoppe frafallet i videregående opplæring.

Venstre vil stoppe frafallet i videregående opplæring.

Ifølge anerkjent forskning er det flere forhold som forårsaker frafall. Det kan være feilvalg, manglende oppfølging fra hjemmet, mangel på lærlingplasser, fritak for vurdering i fag fra ungdomsskolen, for sen avklaring av problemer i barneskole. Det rammer den enkelte, men også velferdsstaten vil lide under konsekvensene av manglende formell kompetanse blant ungdommen.

Venstre vil:

•Øke ressursene til veiledningstjenesten for å forebygge feilvalg.
•Styrke samarbeidet med foresatte til elever med minoritetsspråklig bakgrunn.
•Styrke forholdet mellom næringslivet og skole og finne alternative opplæringstilbud til de som ikke får lærlingplass.
•Ha mindre teori og mer praktiske fag på de yrkesfaglige linjene.
•Utarbeide andre modeller for opplæringsløp for elever som ikke har lært det de trenger for å kunne følge med på videregående, f.eks. kombinasjon av praksisplass og skole, alternative opplæringsarenaer, og styrke læringsmiljøet ved å trekke andre yrkesgrupper inn i skolen.

Politisk uttalelse vedtatt på Akershus Venstres årsmøte 01.03.2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**