Abid Raja – ny politisk nestleder i Akershus Venstre

Abid Raja, nummer to på stortingsvalglisten, ble valgt som poltisk nestleder i Akershus Venstre. “Jeg ser frem til å være en del av Team Akershus og jobbe sammen med dere i valgkampen”, sa han til årsmøtet. Raja bruker sin posisjon som nestleder, og utfordrer FrP til politisk debatt i innvandrings- og integreringsutfordringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


 Abid Raja og Borghild Tenden topper Akershus Venstres liste til stortingsvalget i høst.

Abid Raja og Borghild Tenden topper Akershus Venstres liste til stortingsvalget i høst.
Foto: Jorunn Nakken

“Sammen med Borghild skal vi jobbe for viktige saker som skole og miljø og gå i bresjen for integrering. Vi skal sikre to mandater.”

– Akershus er mulighetenes fylke, og skal være et utstillingsvindu for Venstres poltikk innen skole, miljø, sosialt ansvar og småbedrifter, sa Borghild Tenden, stortingsrepresentant for Akershus Venstre

Lars Sponheim

 Lars Sponheim kom på besøk.

Lars Sponheim kom på besøk.
Foto: Frode Fjeldstad

besøkte årsmøtet på lørdag, og møtte en lydhør forsamling. – Vi har en bred og god tradisjon om å samarbeide i sentrum om politikk. Vi må avsette dagens regjering, og jeg håper på vippeposisjon etter valget. Det vil være den viktigste muligheten til å få gjennomslag for vår politikk, sa Sponheim til årsmøtet. Les hele talen til Sponheim her.

Behandlingen av forslag til Stortingsvalgprogram var ellers den mest sentrale saken på årsmøtet.


Årsmøtet vedtok tre politiske uttalelser:

 Akershus Venstre vil iverksette tiltak for å redusere frafallet i skolen.

Akershus Venstre vil iverksette tiltak for å redusere frafallet i skolen.

Stopp frafallet i videregående opplæring
01.03.2009 Akershus Venstre vil stoppe det alarmerende frafallet i videregående skole ved å styrke alternativ opplæring.

Mer hast inn i klimatiltakene!
01.03.2009 Akershus Venstre er bekymret for den langsomme fremdriften i nødvendige klimatiltak i stat og kommune. Vi krever syvmilssteg mot lavutslippssamfunnet i bygg og transport. Det må derfor satses mer offensivt på forskning og innovasjon.

Akershus Venstre krever økt satsing på skinnegående transport
01.03.2009Akershus Venstre mener at Oslo-området er nøkkelen til et effektivt og bærekraftig norsk transportsystem for gods og persontrafikk. Dobbeltsporet Oslo-Ski er avgjørende for å fjerne flaskehalser, og er en forutsetning for gjennomføringen av Oslopakke 3.

Se også samlesiden for årsmøtet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**