Styremøte 26. januar 2009

Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Til stede: Sindre Westerlund Mork, Caroline Haaland, Johan Aksel Ekhaugen, Ellen Grøndahl, Henry Mogstad, Britt Fladmark Holta.

Agenda:
01/2009 Referat fra møtet 24. november 2008
Vedtak: Referatet godkjennes.

02/2009 Årsmøte 2009
Styret behandlet agenda og dreiebok samt logistikken rundt arrangementet.
Forslag og innstillinger til sakene på årsmøtet framgår av forslag til agenda, samt dreieboka til årsmøtet.

03/2009 Organisatorisk handlingsplan
Fadderarbeid.
Vedtak: Styret viser til sak 83/08 (24. november 2008). Styret støtter utkastet til veileder og overlater til det nye styret som velges på årsmøtet i februar 2009, å følge opp saken.

04/2009 Temamøte Samferdsel/NTP
Møtet avholdes i Sarpsborg rådhus, torsdag 5. februar.
Vedtak: Politisk nestleder sørger for annonsering gjennom avissamkjøringene i Østfold og følger opp pressen. Leder legger saken på nettsidene og informerer medlemmene via e-post.

05/2009 Venstreskolen
Gjennomgang av status på planlegging.
V-skolen trinn 1 er planlagt avholdt i Fredrikstad, 4. mars. Kursholdere er fylkesleder Sindre W. Mork og Geir Helge Sandsmark, leder i Halden Venstre.
V-skolen trinn 2 er planlagt avholdt i Sarpsborg, 21.-22. mars. Kursholdere er Morten A. Hagen, kontorsjef i VHO og Helge Solum Larsen, sentralstyremedlem i Venstre.

06/2009 Fylkestingsgruppas arbeid.
Gruppeleder orienterte om politiske utfordringer rundt fylkesplanen, samt fylkestingsgruppas planer og økonomi generelt.
Vedtak: Gruppeleder i fylkestinget bes om å opprette et utviklingsverksted hvor fylkestingsgruppa, representanter fra lokallag og stortingslista kan bidra til å utvikle politikk som innspill og støtte til fylkestingsgruppas arbeid.

07/2009 Valgkamputvalget
Valgkamputvalgets leder, Britt Fladmark Holta orienterte om arbeidet i utvalget, inkludert utarbeidelse av mandat/plan til behandling på årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**