Henvendelse til helseminister Bjarne Håkon Hansen

Henning Furulund fra Asker Venstre fremmet forslag om å sende en henvendelse om trygghetsalarm til helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Henning Furulund er lokalpolitiker for Venstre i Asker.

Henning Furulund er lokalpolitiker for Venstre i Asker.
Foto: Christoffer Biong

Trygghetsalarm
Det skal være gratis trygghetsalarm for alle med behov i alle kommunene. Det utvikles systemer for bruk av GPS-mottak for de som beveger seg langt fra egen bolig.”

Jeg ønsker at flere kommuner skal gå inn for GPS til brukere av trygghetsalarm, og at kommunene går inn for å fjerne egenandelen på dette, sier Henning Furulund. Jeg håper at Bjarne Håkon Hansen støtter forslaget. Furulund har epilepsi, og er aktiv lokalpolitiker for Asker Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**