Vil bøtelegge kommuner

I 90 av 114 kommuner har Statens Helsetilsyn påvist at svært graverende forhold i barnevernet. Dette mener Venstre er uakseptabelt, og partiet vil som et strakstiltak bøtelegge kommuner som ikke gir barna den hjelpen de trenger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 - Når nesten samtlige kontrollerte kommuner ikke følger opp de svakeste i samfunnet, barn som trenger hjelp, er det dessverre på sin plass å gi landets rådmenn bøter som svir, sier Rita Sletner (V).

– Når nesten samtlige kontrollerte kommuner ikke følger opp de svakeste i samfunnet, barn som trenger hjelp, er det dessverre på sin plass å gi landets rådmenn bøter som svir, sier Rita Sletner (V).
Foto: Microsoft

I dag har Helsetilsynet adgang til å bøtelegge og stenge statlige helseinstitusjoner. Denne adgangen mener Venstre at Helsetilsynet også bør ha overfor kommuner som ikke gir barn den hjelpen de trenger.

– Når nesten samtlige kontrollerte kommuner ikke følger opp de svakeste i samfunnet, barn som trenger hjelp, er det dessverre på sin plass å gi landets rådmenn bøter som svir, sier Rita Sletner, Stortingskandidat for Venstre i Østfold.

Hun understreker at Venstre ser på bøter som et kortsiktig tiltak.

– Rapporten til Helsetilsynet føyer seg inn i en rekke av alvorlige varsko om at barnevernet, verken det kommunale eller statlige, fungerer slik barna fortjener. Venstre vil derfor ta initiativ til en full systemgjennomgang og forventer at Regjeringen gir dette prioritet. Barna kan ikke vente lenger, avslutter Sletner.

Mer informasjon:
Rita Sletners kanidatside -09

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**