Takk fra folkeaksjonen i Moss

Folkeaksjonen Moss — fra flaskehals til miljøby! (FMFM) – retter en stor takk til Østfold Venstre for å ha støttet uttalelsen om Mossetunnelen og Nasjonal transportplan 2010-19 (NTP), som samlet en brei allianse av organisasjoner og politiske partier i Mosseregionen og Østfold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tog

Foto: Microsoft

Både Moss Venstre, Akershus Venstre og Østfold Venstre stiller seg bak uttalelsen.

FMFM skriver i sitt takkebrev:

Uttalelsen ble, som planlagt, overrakt til samferdselsminister Liv Signe Navarsete, foruten leder av Stortingets transportkomité, Per Sandberg, og det rødgrønne flertallet i samme komité ved stortingsrepresentant fra Østfold, Irene Johanssen. Overrekkelsen skjedde i forbindelse med den store konferansen Jernbaneforum i Folkets Hus i Oslo onsdag 4. mars 2009.

Samferdselsministeren lyttet med stor interesse til våre synspunkter, og merket seg at det er en brei allianse som står bak uttalelsen. Hun kunne selvfølgelig ikke love at Mossetunnelen vil komme med i NTP 2010-19, første planfase når regjeringa legger fram denne fredag 13. mars, men hun ville lese uttalelsen og ta våre synspunkter med i det videre arbeidet fram mot ferdigstilling av planen. (Jf også oppslag i Moss Avis 5. mars.)

Uttalelsen ble også mottatt med stor interesse av lederen for Stortingets transportkomité og representanten for det rødgrønne flertallet.

Uansett hva utfallet blir, har vi nå lagt grunnlaget for en brei og slagkraftig allianse i Mosseregionen og Østfold i arbeidet for miljømessig gode løsninger på våre trafikkproblemer.

At vi fikk møte samferdselsministeren og faktisk blir hørt i regjering og Storting, viser hvilke muligheter vi har når vi står sammen.

Vi ønsker – og ser det som avgjørende – å kunne samarbeide videre med dere i arbeidet for å gjøre Moss til en miljøby – i et miljøfylke!

Vi ser derfor fram til videre kontakt og samarbeid med dere.

Sammen kan vi gjøre en forskjell!
Uttalelsen ble, som planlagt, overrakt til samferdselsminister Liv Signe Navarsete, foruten leder av Stortingets transportkomité, Per Sandberg, og det rødgrønne flertallet i samme komité ved stortingsrepresentant fra Østfold, Irene Johanssen. Overrekkelsen skjedde i forbindelse med den store konferansen Jernbaneforum i Folkets Hus i Oslo onsdag 4. mars 2009.

Samferdselsministeren lyttet med stor interesse til våre synspunkter, og merket seg at det er en brei allianse som står bak uttalelsen. Hun kunne selvfølgelig ikke love at Mossetunnelen vil komme med i NTP 2010-19, første planfase når regjeringa legger fram denne fredag 13. mars, men hun ville lese uttalelsen og ta våre synspunkter med i det videre arbeidet fram mot ferdigstilling av planen. (Jf også oppslag i Moss Avis 5. mars.)

Uttalelsen ble også mottatt med stor interesse av lederen for Stortingets transportkomité og representanten for det rødgrønne flertallet.

Uansett hva utfallet blir, har vi nå lagt grunnlaget for en brei og slagkraftig allianse i Mosseregionen og Østfold i arbeidet for miljømessig gode løsninger på våre trafikkproblemer.

At vi fikk møte samferdselsministeren og faktisk blir hørt i regjering og Storting, viser hvilke muligheter vi har når vi står sammen.

Vi ønsker – og ser det som avgjørende – å kunne samarbeide videre med dere i arbeidet for å gjøre Moss til en miljøby – i et miljøfylke!

Vi ser derfor fram til videre kontakt og samarbeid med dere.

Sammen kan vi gjøre en forskjell!

Se vedlegget om innholdet i uttalelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**