Venstre best på kunnskapsøkonomi!

Partiprogrammene er lest og sammenlignet og dommen er falt. Venstre er best på kunnskapsøkonomien. Abelia, NHOs forening for kunnskap- og teknologibedrifter, gir Venstre karakteren fem. Regjeringspartiene får et snitt på litt over 3, dvs på skolespråk — under middels bra. Vårt program vil best hjelpe bedriftene til omstilling og nyskaping. Dette er viktig i en tid hvor mange bedrifter må tenke nytt for å overleve.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ulla Nordgarden

Ulla Nordgarden
Foto: privat

Hva er det som er så bra med Venstres politikk?
Vi satser bredt på forskning. Med økt innsats på forskning skal skolen blir bedre. Den næringsrettete forskningen skal styrkes og den frie forskningen skal styrkes. Skattefunn-ordningen, som gir bedriftene skattefradrag for forskningsinnsats, skal utvides. I tillegg ønsker Venstre et KapitalFunn, en ordning tilsvarende Skattefunn, hvor investorer som legger penger i risikoprosjekter, kan få skattefradrag ved tap.

Også i skattepolitikken tenker Venstre forskning og utvikling. Forbruk og forurensing skal skattelegges mer, og arbeid skal skattelegges mindre (fra rød til grønn skatt). Dette vil være en belønningsordning for de bedrifter som har grønnere produksjon og grønnere varer. Dette vil stimulere til nyskaping.

Venstres politikk er til for omstilling og nyskaping mot kunnskapsøkonomien, for nye arbeidsplasser og for en grønnere hverdag.

Ulla Nordgarden
Stortingskandidat Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**