Venstre støtter etableringen av et regionalt forskningsfond for innlandet

Venstres innlegg i felles fylkesting mellom Hedmark og Oppland 19 mars på Honne på Biri

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre ønsker at samfunnsutviklingen i Norge framover skal bygges på kunnskap og
Venstre bruker uttrykket "kunnskapssamfunnet" i vårt stortingsvalgprogram
Dette innebærer en storstilt satsning på skole, kunnskap og forskning framover
I dag bruer Norge pinlig lite på FoU – faktisk under halvparten av det nabolandene bruker til FoU
Det er ubegripelig at en søkkrik stat er så gjerrig på forskningsmidler
Kun 10 % av de som søker om midler fra Norges Forskningsråd, får innvilget sine søknader — enda 85 % av søknadene holder faglig mål — ref Schrødingers katt i jan i år
Hedmark og Oppland har også lav forskningsaktivitet, med unntak av det metallurgiske miljøet på Raufoss, noe av aktiviteten rundt Bio-huset på Hamar og ved høgskolene i begge fylker
Derfor er det å etablere et regionalt forskningsfond i innlandet svært viktig og gledelig
Styret for dette fondet blir viktig
Og særlig sammensetningen av styret
det sies i saksutredningen at styret skal være faglig uavhengig
det må være et krav at vi sørger for at det faktisk skjer — i Hedmark er det lite som skjer uten politisk innblanding
Det kreves en samordning av FoU —strategiene mellom Hedmark og Oppland
Jeg håper det er mulig
Venstre har tillit til at Østlandsforskning lager en sammenstilling av FoU for begge fylkene
Som gjør det mulig å kunne tildele fondsmidler fra 2010
Dette er veldig positivt og kan gi bidra til at begge fylkene kommer noen skritt nærmere det Venstre ønsker: nemlig kunnskapssamfunnet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**