Frykten for kunnskap

– Hvorfor skal frykten for kunnskap styre regjeringens politikk? Vi trenger sårt en skolepolitikk som bygger kunnskapssamfunnet, påpeker Sindre Westerlund Mork, 2. kandidat for Østfold Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


SV har hatt landsmøte og nok en gang synliggjort sin frykt for kunnskap. Partiets store likhetsprosjekt skal nå forsterkes. Skolen skal bli et verktøy for sosial utjevning i stedet for kunnskap. Paradoksalt nok har dette gitt Norge en skole som forsterker sosiale forskjeller og hvor den enkelte ikke får utnyttet sitt potensiale.

Sindre Mork

Foto: Vidar Grundetjern

Venstre har, i denne stortingsperioden, fremmet en rekke forslag for å øke kvaliteten i skolen. Dette er fulgt opp i Venstres årlige budsjettforslag. Venstre ønsker en systematisk videreutdanning for alle lærere i alle fag, ikke bare noen lærere i enkelte fag slik SV i regjering legger opp til. Vi mener også at stat og lokale skoleeiere skal dekke kostnadene knyttet til videreutdanningen, ikke at lærerne selv skal dekke 20 prosent.

SV støtter ikke Venstre i å stille fagkrav for å undervise på alle fag og på alle trinn, ikke bare innenfor enkelte fag. Ved å stille krav, sikrer vi at lærere har en faglig bakgrunn i fagene de reelt sett underviser i. I SVs regjeringsperiode har antall ufaglærte lærere i grunnskolen økt med 66 prosent.

Venstre har en skolepolitikk hvor vi prioriterer kunnskap og bedre lærere. Vi skal styrke den offentlige skolen og bygge framtidas kunnskapssamfunn. SV velger i stedet nok en gang mat og SFO som sine prioriteringer i skolen. Partiets frykt for kunnskap går nå så langt at de vil forby alternative skoler. Partiet ser ikke at de private skolene har spilt en viktig rolle i utviklingen av den offentlige skolen, blant annet fordi de private skolene bidrar til et mangfold i synet på læring, formidling og kunnskap.

Venstre vil ha et kunnskapssamfunn som lar det enkelte individ utvikle sine evner på forskjellige måter. Ulike som vi er, finnes det ingen mal som passer for alle og gir alle like muligheter for læring. Frykten for kunnskap viser oss nok en gang et SV som satser på ensretting for å oppnå målet om sosial utjevning, i stedet for å satse på kunnskap.

Sindre Westerlund Mork
2. kandidat for Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**