Nasjonal transportplan er en klimafiasko!

Miljøutvalget i Oppland Venstre er oppgitt over at regjerningen legger fram et forslag til Nasjonal transportplan som ikke tar hensyn klimautfordringene.
Les hele innlegget deres …

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vi skriver dette innlegget mens det begynner å bli vår. Det er mars, noen varmegrader og solen skinner. I det kontinentale Europa mener forskerne vårens ankomst de siste 50 årene er blitt fremskyndet hvert tiår med 2-3 dager. Det vil si omkring to uker på 50 år. FNs klimapanel anslår at med dagens klimautslipp vil det innen 2050 bli en temperaturøkning på 2 til 2.5 grader C.. Det høres kanskje ikke så ille ut, spesielt ikke i Norge. Men engelskmannen Mark Lynas sier i sin tankevekkende bok Seks grader (2007) at bare med to graders økning vil vi oppleve dramatiske endringer, som vil ramme oss alle. Katastrofal tørke, feilslåtte kornavlinger med hungersnød av ukjent omfang, skogbranner som de nylig i Australia, smelting av polisen, isbreer som forsvinner og elver som tørker ut, er bare noen av konsekvensene Lynas nevner. Han skriver at det er helt essensielt å få stanset oppvarmingen ved to grader. Hvis den passerer tre grader, blir det satt i gang irreversible prosesser som vil akselerere oppvarmingen ytterligere. Regnskogen i Amazonas vil tørke ut og brenne ned — noe som vil gi enorme utslipp av CO2. Ifølge anslaget fra FNs klimapanel (2007) vil 1/3 av alle jordens dyrearter kunne komme til å dø ut. Store deler av verden vil bli ubeboelig. Millioner av klimaflyktninger fra Afrika, Australia og Asia vil søke nordover dit det ennå vil være mulig å dyrke mat.

Klimaforskere over hele verden ber om raske tiltak fra politikerne. I denne situasjonen kommer regjeringen Stoltenberg med en ny nasjonal transportplan, som politikere i Oppland — eller i hvert fall langs E6 og E16 — jubler over. Flere oppslag i Opplands aviser har vist feirende og fornøyde ordførere og innbyggere. Det er snakk om tidenes største samferdselspakke, men planen gir dessverre ingen svar på de klimapolitiske utfordringene. Den har ikke beregnet utslippsvirkningene av økt vegutbygging. Da samferdselsministeren ble spurt om dette, svarte hun at det er så vanskelig å beregne. Det er mulig, men samtidig er det uansvarlig å ikke gjøre det. Det viser at regjeringen — med partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV — ikke tar klimaproblemene på alvor. Professor Karl Georg Høyer i teknologi og miljø ved Høgskolen i Oslo sier i Aftenposten (14.3.09): "Denne planen vil i stor utstrekning føre til at klimagassutslippene fra transportsektoren vil fortsette å øke, i det samme tempoet vi har sett i en lang tidsperiode. Vel å merke på et tidspunkt da vi virkelig skulle begynne å gjøre noe."

Det skal brukes mye penger på å bygge ut dobbeltspor på jernbanestrekninger. Men det vil i følge planen ta ti år før det vil være utbygd til Lillehammer. Det er også behov å bygge ut Dovrebanen nord for Lillehammer. Transportplanen har fremdeles et tyngdepunkt i vegutbygginger til tross for at den store økningen i klimagassutslipp i innlandet allerede kommer fra veitransporten. Mange steder vil det være nødvendig med utbedringer, som på deler av E-6 og E-16. Men skal en redusere utslippene av klimagasser fra transport, er det nødvendig med en langt sterkere satsing på jernbane og kollektivtransport enn planen nå legger opp til. Regjeringen Stoltenberg representerer derfor ingen klar miljøprofil, til tross for at den består av to erklærte miljøpartier. Hva gjør Senterpartiet og SV med det?

Nå handler om det om politisk vilje og miljøetikk. Vil vi stoppe oppvarmingen eller må vi være innstilt på å ta imot klimaflyktninger og miste en tredjedel av jordens dyre- og planteartene? Norges svar bør ikke være vanskelig.

Miljøutvalget i Oppland Venstre

Arne Christian Stryken
Sanna Sarromaa
Kjell Fredrik Løvold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**