Politikk – dette mener Akershus Venstre

Her finner du en oversikt over vedtatt politikk fra Akershus Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstres viktigste saker
Venstre har fire profilområder:
Miljø – Skole – Småbedrifter – Sosialt Ansvar

Akershus Venstres visjon

Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for miljøet.

Venstres 10 grunnleggende prinsipper

Venstre + Miljø = Sant

Akershus Venstres fylkesprogram 2007-2011
1. Skole for kunnskap og like muligheter!
2. Et kreativt og nyskapende Akershus
3. Kultur og idrett for alle
4. Det haster med en bedre areal- og miljøpolitikk!
5. Samferdsel
6. Det regionale nivåets oppgaver
7. Den offentlige helsetjenesten
8. Akershus – en region i Europa

Hele programmet som pdf.

Venstre sitter i posisjon i Akershus. Her finner du samarbeidsavtalen mellom Venstre, KrF, H og FrP.

Politiske uttalelser fra Akershus Venstres årsmøte 2009
(vedtatt 28.02/01.03 2009)
Akershus Venstre krever økt satsing på skinnegående transport
Mer hast inn i klimatiltakene!
Stopp frafallet i videregående opplæring

Les mer om Venstres nasjonale politikk her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**