FrP og lokaldemokratiet

Det er tydeligvis forskjell på hva Fremskrittspartiet sier og hva de gjør i praksis. Store ord om kommunenes frihet følges opp med å bestemme mindre lokal handlefrihet. Det er nettopp det FrP har gjort i behandlingen av fylkesplanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Fylkestinget vedtok 26. februar, fylkesplanen mot FrP sine stemmer. Etter det gikk partiets gruppeleder hardt ut i avisene og mente at "Planen legger opp til en fylkeskommunal overstyring av kommunene i Østfold og flytter styringen fra den enkelte kommune og overfører den til fylkeshuset i Sarpsborg."

Da fylkesutvalget 19. mars behandlet oppfølgingen av fylkestingets vedtak, mente FrP derimot at kommunene fikk for mye makt. De stemte for å ta fra kommunene en vesentlig del av den makten fylkestinget hadde gitt dem. Det er med andre ord forskjell på liv og lære for FrP.

Masseuttak på Strendene

Foto: Hanne Nora Nilssen

Flere lokale innspil til fylkesplanen viste oss i fylkestinget at det var lagt en for sterk styring på spredt bebyggelse i kommunene. Derfor ble Venstre og flertallspartiene enige om at kommunene skulle få en mulighet til å definere grendesentre som da kunne komme i tillegg til spredt bebyggelse. Fylkestinget ga på denne måten kommunene et utvidet handlingsrom for spredt boligbygging.

Under behandlingen i fylkesutvalget, ble dette strammet inn. Punktet om større lokal frihet som fylkestinget vedtok, ble fjernet med stemmene fra blant andre FrP. Venstre er sterkt uenig i dette sammen med Senterpartiet.

Derfor har Senterpartiets og Venstres medlemmer i fylkestinget klaget på lovligheten av vedtaket. Vi mener at fylkesutvalget ikke har myndighet til en slik endring. For oss er det viktig med en større lokal frihet. FrP var med å stemme ned dette til tross for påstanden om at de ønsker det motsatte.

Sindre Westerlund Mork
Venstres gruppeleder i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**