Tenk dere for et samfunn!

Èn ny blogg blir skrevet hvert eneste sekund. Hvis MySpace var et land ville det vært verdens 11. største. Nesten 1,5 millioner engelske elever har egen web-side. Det gjøres over 2,7 milliarder søk på Google hver måned, og det sendes flere tekstmeldinger hver dag enn det er innbyggere i verden. Vi lever i eksponeringens tid! Vi lever i endringenes tid!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ulla Nordgarden

Ulla Nordgarden
Foto: privat

De svenske forskerne Kjell A. Nordstöm og Jonas Ridderstråle mener Karl Marx hadde rett. Han hadde rett i at arbeiderne skal eie produksjonsmidlene. Den viktigste produksjonsfaktoren i dag er liten, grå og veier rund 1,3 kilo. Det er menneskets hjerne. Og kunnskap er den nye slagmarken for nasjoner, bedrifter og individer.

Endringer skjer raskt og de skjer ofte. Bakgrunnen for endring er ikke alltid entydig og klar. De kan ha sin rot fra Internett, fra SMS-kampanjer, fra departement, osv. Knut Storberget dro til fjells med et forslag til ny blasfemiparagraf på pulten i Oslo. Den ferien ble forstyrret av en Facebookgruppe som ikke ville knebles av ytringsfriheten. De ytret seg, og over 500 stemmer på internett var med å velte det vanvittige forslaget. Hadde Storberget glemt hvilket informasjonssamfunn vi lever i, hvor kunnskapsrike nordmenn er og hvor stor makt hver og en av oss har? Har han fulgt med i timen?

Dagens rød-grønne regjering har ikke fulgt med i timen. Utvikling av det private initiativ vies for liten oppmerksomhet. Verktøyet for gründere i oppstartsfasen fungere ikke tilfredsstillende. Dagens Innovasjon Norge har ikke tilstrekkelig kompetanse på krevende oppstartsprosesser innenfor ny teknologi. Regjeringen kritiserer investorer og næringsliv for bonuser og grådighet. Kanskje de samme skulle fått litt ros i blant, for risikovillighet og for utvikling av nye arbeidsplasser? Både Næringslivsledere og investorer representerer bærebjelker for Norge.

Venstre er et sosialliberalt parti som vektlegger frihet for enkeltmennesket og ansvar for fellesskapet. Venstre vet at det er individene, bedriftene, statlige organisasjoner og samfunnet som i fellesskap må løse våre utfordringer. Venstre vet at dagens utfordringer ikke er de samme som utfordringene vi møter i morgen. Både for å forutse utfordringer og løse dem, trenger vi kunnskapsrike mennesker, fleksible organisasjoner og en handlekraftig regjering med forståelse for den ekstremt raske utviklingen vi lever i.

Venstre er entreprenørenes og gründernes parti. Vi ønsker en deling av Innovasjon Norge slik at institusjonen skal være til hjelp også for enkeltindivider og organisasjoner med nye, kreative og gode ideer. Venstre ønsker langt mer penger til forskning og utvikling fordi Norge skal utvikle nye individer og deres hjerner for å skape de bærekraftige bedriftene. Venstre ønsker privat investering, og Venstre vil belønne enkeltindivider og organisasjoner som tør å satse penger på nyutvikling.

Venstre på Stortinget vil jobbe i hele prosessen, og sikre at skole, universitet, innovasjon og kapital drar Norge frem mot ny bærekraftig bedriftsutvikling. Det er en mulighet for at neste banebrytende idé er Norsk. Og Venstre vet at hodet som klekker den ut kan sitte på skolebenken i Ål, Flesberg eller i Drammen. Utfordringen vår er å legge til rette for at ideen også blir materialisert i Norge og at bedriften som forvalter den velger å legge virksomheten til Norge. En av Strømsgodset sine velgjørere klarte å bli velgjører på grunn av mobilteknologi, og i dag er det flere teknologibedrifter som er etablert eller under etablering i Drammen. Venstre er det eneste partiet som tar deres utfordringer på alvor, og som har en tiltakspakke som kan legge til rette for deres suksess.

Ulla Nordgarden
Stortingskandidat Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**