Utsendinger til Landsmøtet

Venstre skal ha landsmøte i Stavanger 24. -26.april. I dag har delegatene fra Oppland møte for å drøfte sakene som skal opp til behandling. Her har du oversikt over utsendingene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Utsendinger

Ulf Rogneby, Lunner
Torbjørn Dahl, Lillehammer
Mikkel Dobloug, Nord-Fron
Sanna Sarromaa, Lillehammer
Gustav Fystro; Øystre Slidre
Sigrid Trøite, Lesja
Unn Sethne, Østre Toten

Vara

Christin Guldahl Madsen, Gjøvik
Dag Løken, Østre Toten
Hanne Magnussen, Gran
Hans I. Gamst, Søndre Land
Hans Øyvind Lyshaug, Ringebu
Inger Christine Årstad, Vestre Toten

I tillegg møter
Fylkesleder Bjørg S. Lien
Direktevalgt medlem i landsstyret Eivind Brenna

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**