Hva skal vi fortelle våre barn?

Mikkel Dobloug holdt et engasjert innlegg om klimaproblemene og det ansvaret vi alle må ta. “Tenk om verdens ledere tok klimakrisen like alvorlig som finanskrisen.”
Mikkel Dobloug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


[youtube#khiUT4a58Ko&feature=channel_page]

Da mennesket satte foten på månen, definerte vi hva en generasjon kan få til bare den vil noe nok. Vår tids generasjon står ovenfor en gigantisk utfordring, en som er mye større enn Jens Stoltenbergs "månelanding".

Klimaforandringene truer ikke bare isbjørner på Nordpolen, den truer hele vår eksistens. Hvor mange flere naturkatastrofer må til for å overbevise verdens ledere om at vi må satse videre på den allerede eksisterende fornybare energi, og at ny teknologi gir oss det eneste håp for å kunne leve videre på jorden på en bærekraftig måte?

Tomme ord og ryggløse resolusjoner har ikke gitt oss noe løsning, heller ikke resultater som "monner". Vi har nå vært vitne til at verdens ledere er villige til å bruke milliarder på finanskrisen, hvorfor ikke det samme engasjement i miljøkrisen. Tenk om verdens ledere hadde like ivrig brukt trilliarder på miljø. Dette er et tankekors verd seg å merke.

Landsmøte, nå er tiden inne for å tenke nytt, ord må bli handling.
Eksemplets makt er det sterkeste og mest troverdige et menneske, eller en nasjon kan gjøre. Norge har en unik sjanse historisk sett til å sette eksemplets makt ut i praksis. Vi har resursene, pengene, teknologien til å gjennomføre et eksperiment, som resten av væren kan se opp til. Det er på tide at vi går foran. Vi må bygge kompetansesentre, universiteter og høyskoler. Utvikle måter å fange og lagre energi på. Oppland fylke, som mange andre fylker har utrolige bioenergi resurser som bare venter på å bli brukt til alles glede. Vi har muligheten til å utvikle turbiner som utnytter vassdragskraften bedre enn i dag, og muligheten til å bygge små effektive kraftverk uten for stygge inngripen i naturen. Teknologi som kan omforme metangass til drivstoff, og effektivisere energibruken vår. Landsmøte, vi må slutte å prate, vi må finne løsninger. Og løsningene kommer som regel fra ingeniører og oppfinnere, grundere og frie liberale mennesker som er åpne for nye ting og Som ser løsninger der andre ser problemer. Vi må som parti oppfordre og hjelpe alle dem som ønsker å være med på den grønne revolusjon. Om økosystemet vårt kollapser så blir all snakk om kommunesammenslåing, helsevesen, veier og annet meningsløst. Vi må begynne i riktig ende.

Vil vi se våre barn inn i øynene og fortelle dem at vi hadde muligheten til å handle, men manglet mot?

Vil vi se våre barn inn i øynene og fortelle dem at vi hadde teknologien, men manglet lederskap og visjoner?

Eller vil vi kunne fortelle dem at vi tok utfordringen, at vi jobbet hardt og intenst og kjempet med alle midler tilgjengelig for å snu utviklingen. Vil vi kunne fortelle dem at vi gjennomførte den grønne revolusjon? Landsmøtet, hva vil dere si til fremtidens unge?

[em][/em]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**