Nesset Venstre

Gruppemøte måndag 27. april 2009 kl. 20
Møtet vert halde på Eresfjord skule.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vi diskuterar kommunestyresakene til møtet 30. april.
Børge Rød har med ferske nyhende frå landsmtet i Stavanger.
Det er og laga eit utkast til skuleutviklingsplan for perioden 2009 – 2012.
Plana vil verte tema på møtet.
Renovering av småtrinnet ved Eidsvåg skule skal opp til behandling i kommunestyret torsdag.
Medlemmer og andre intereserte er velkomne.

Styret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**