Hæren sin operative evne må styrkes

Fylkesleder Erik Ringnes kjempet for et av Hedmark Venstres forslag til politiske uttalelser på landsmøtets første dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Erik Ringnes innledet med å si at det har blitt vist stor interesse for Hedmark Venstres forslag til uttalese:

HÆREN SIN OPERATIVE EVNE MÅ STYRKES.

Flere konflikter har i løpet av siste år fanget vår oppmerksomhet. Det har foregått og pågår konflikter med stor intensitet og humanitære lidelser i Kongo, i Sudan, på Gaza, på Sri Lanka, i Afghanistan og i Georgia. Det internasjonale samfunn etterspør stadig soldater som kan bidra med konflikthåndtering. Reduksjonene i den norske Hæren de senere år, gjør at Hæren i liten grad kan bidra med soldater andre steder enn i Afghanistan. Det er Hæren som i størst grad er påvirket av Norges Internasjonale engasjement. Venstre krever at Hærens operative struktur styrkes, slik at Norge i større grad enn i dag kan bidra i internasjonalt fredsarbeid og internasjonal konflikthåndtering. Dette må være soldater som er trent, godt utrustet og med riktig kompetanse i det arbeidet de skal gjøre.

Flere konflikter har i løpet av siste år fanget vår oppmerksomhet. Det har foregått og pågår konflikter med stor intensitet og humanitære lidelser i Kongo, i Sudan, på Gaza, på Sri Lanka, i Afghanistan og i Georgia. Det internasjonale samfunn etterspør stadig soldater som kan bidra med konflikthåndtering.

Reduksjonene i den norske Hæren de senere år, gjør at Hæren i liten grad kan bidra
med soldater andre steder enn i Afghanistan. Det er Hæren som i størst grad er påvirket av Norges Internasjonale engasjement.

Venstre krever at Hærens operative struktur styrkes, slik at Norge i større
grad enn i dag kan bidra i internasjonalt fredsarbeid og internasjonal konflikthåndtering. Dette må være soldater som er trent, godt utrustet og med riktig kompetanse i det arbeidet de skal gjøre.

Erik Ringnes

Foto: A.Hovstø

Det er stor slitasje på de som reiser ut i dag. Vi skylder våre modige kvinner og menn som er i tjeneste å styrke hæren sin operative evne, avsluttet fylkesleder innlegget sitt med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**