Flertall for Buskeruds smarte energiforslag

Ulla Nordgarden talte til landsmøtet om å skille mellom høyverdige (strøm) og lavverdige (varme) energikilder og gå over til en smartere energibruk, hvor bioenergi, fjernvarme og alternative energikilder benyttes til oppvarming, mens høyverdige, fornybare energikilder benyttes til øvrig forbruk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ulla Nordgarden

Ulla Nordgarden
Foto: Venstre

-Dette er en ny måte å tenke energi på og en viktig presisering i programmet. Smart energibruk handler om bevisstgjøring av hvordan vi bruker energi. Vi ønsker å innarbeide begrepet smart energibruk i samfunnet, og mener Venstres stortingsprogram er det beste stedet å begynne, sier Ulla Nordgarden, Buskerud Venstres Stortingskandidat. Forslaget ble vedtatt med stort flertall på landsmøtet.

Buskerud Venstre fikk ikke full tilslutning for sitt forslag om å øke grunnfondet for fornybar energi til 100 milliarder, men landsm øtet vedtok å øke fondet fra dagens 20 milliarder til 40 milliarder. Dette er god og radikal politikk, selv om resultatet ikke er like radikalt som vårt opprinnelige forslag sier Ulla Nordgarden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**