Fronter landbruk på landsmøte

Under den generelle politiske debatten på første landsmøtedag, tok fylkesleder Erik ringnes ordet og talte for landbruket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det har vært mye å glede seg over i programprosessen, med ett unntak:landbruk

Landbruk

Foto: A.Hovsto

Oslo Venstre hadde følgende forslag til programkomiteen før landsstyrets behandling:
Sitat: " Venstre vil at Norge skal gå foran ved å drastisk redusere importbarrierer og produksjonsrelaterte subsidier." sitat slutt
Mye er galt i norsk landbruk og mye bør endres. Men en ting er helt sikkert: Uten importvern — intet landbruk i Norge!

Markere avstand til dette! En nedbygging av tollvernet, vil medføre en rask nedbygging av landbruket i Norge. Jeg tror at Oslo Venstres politiske ærend egentlig er å åpne markedet for u-land Seom leder for Afrikagruppa i Venstre, synes jeg i prinsippet at dette er bra, Men det er grenseløst naivt å tro at u-landene vil betjene dette markedet dersom den norske produksjonen bortfaller. Våre naboland vil selvfølgelig kaste seg over dette kjøpesterke markedet fra dag en. De fattigste landene — de såkalte MUL-landene ( de minst utviklede landene), har i dag allerede fri adgang til det norske markedet, men har liten eksport til dette markedet De fleste u-landene bør heller ha fokus på å dyrke nok mat til egen befolkning. Alle land bør ha en rett og kanskje en plikt til å produsere mesteparten av sin egen mat.
Det ligger også et viktig miljøperspektiv i dette:
Såkalt kortreist mat er mest bærekraftig og innebærer mindre transportutslipp. Et bredt flertall i Norge ønsker at Norge skal ha et landbruk omtrent på dagens nivå. Venstre sier også at vi vil opprettholde de samlede overføringene til landbruket omtrent på dagens nivå. Men uten et importvern, vil det ikke være behov for overføringer til landbruket. Venstre har alltid vært et reformparti og landbrukspolitikken trenger virkelig en skikkelig reform.

Erik Ringnes 1

Foto: Vidar Grundetjern

Jeg støtter derfor veldig forslagene om å :

· Fjerne odelsloven

· Fjerne delingsforbudet i jordloven

· Endre kravene til boplikt

Dette er deilig og radikal Venstrepolitikk! Og helt nødvendige verktøy for å tilpasse landbruket for de som vil være bønder i framtida. Men også for at flere skal oppdage at det er Venstre som sitter med nøkkelen til framtida også på dette området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**