Venstre vil ha en grønn Nasjonal Transportplan

Venstres landsmøte gikk i dag inn for uttalelsen “Venstre vil ha en grønn nasjonal transportplan”. Jeg er veldig glad for at et samlet landsmøte gikk inn for en grønn NTP. Det vil si økt satsing på jernbane og kollektivtransport i bynære områder, sier Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Borghild Tenden

Borghild Tenden
Foto: Christoffer Biong

Venstre har ambisiøse mål om en bedre kollektivtrafikk, sterk satsing på bybanløsninger og en mer moderne jernbane i årene framover.

Ny kurs i jernbanepolitikken
– Regjeringen står for en gammeldags og uforpliktende jernbanepolitikk, viktige prosjekter skyves ut i tid og regjeringen hegner om sosialistiske løsninger som hindrer effektiv utbygging av jernbanenettet og kundevennlig togdrift på sporet, sier Tenden. Venstres landsmøte vil satse på de store byområdene, og foreslår økt bruk av konkurranse på sporet. – Vi ser at konkurransen gir et bedre tilbud for mindre penger. Allikevel sier den rødgrønne regjeringen nei – fordi man er mer opptatt av å tekkes jernbanesektorens fagforeninger enn de reisende, sier Tenden.

I forbindelse med behandlingen av NTP vil Venstre jobbe for at Stortinget slutter seg til følgende mål:
– Reisetiden fra Oslo S til Halden, Skien og Lillehammer må reduseres til under 80 minutter innen 2020
– Reisetiden mellom Oslo – Kr. Sand må reduseres til 3 timer innen 2020
– Reisetiden mellom Oslo – Trondheim og Oslo – Bergen må reduseres til 4 timer innen 2020

Venstre vil også arbeide for:
– Opprette knutepunkter mellom jernbane og havn for å lede godstrafikk direkte fra jernbane til båt, uten omveien om vei lik det må i dag
– Bygge flere kryssingsspor og bygge ut godsterminalene på strekninger med stort potensial for godstrafikk
– Statlig medfinansiering av viktige bybaneprosjekter
– En milliardsatsing på belønningsordningen for kollektivtrafikk i byområdene
– Strakstiltak for å løse togkaoset i det sentrale Østlandsområdet, som regjeringen har vært kjent med siden 2006 uten å ta vesentlige grep.

Her er bilder i høy oppløsning av Borghild Tenden

Kontaktinformasjon:

Borghild Tenden
Tlf: 979 80 649 (m)
Epost: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**