Venstres landsmøtedelegasjon

Her ser vi hele Venstres landsmøtedelegasjon i aksjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Buskerud Venstres landsmøtedelegasjon

Buskerud Venstres landsmøtedelegasjon
Foto: Ståle Sørensen

Fra venstre Bjørn Flo Knudsen, Anne Kjersti Frøyen, Rebekka Borsch, Erik Hørlück Berg, Runolv Stegane, Helge Stiksrud, Ellen Korvald, Geir Stave og Ulla Nordgarden. Fotograf Ståle Sørensen stiller som observatør / vara.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**