Et nytt godt program snart klart

Venstres landsmøte har i løpet av helga vedtatt et nytt og forbedret Stortingsvalgprogram. Buskerud Venstres delasjon har sammen med de andre 218 delegatene sørget for å skape et program for kunnskap, miljø og
fornyelse for Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Programmet inneholder en ny velferdsreform for Norgeog forslag om endring av kommunestrukturet,bygging av
lavutslippssamfunnet og en sterkere satsing på utdanning.

Buskerud Venstre markerte seg ved at Ulla Nordgarden, Geir Stave, Rebekka Borsch og Erik Hørlück Berg tok ordet. Landsmøtet sluttet seg til Buskerud Venstres forslag om satsing på smart energibruk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**