Hør fylkesleder i den politiske debatten på VenstreWebTV

Hedmark Venstre fikk sammen med Oppland flertall for et forslag om å gi økt investeringsstøtte til de mest kapitalkrevende husdyrproduksjonene (særlig mjølk og kjøtt) for å sikre et produksjonsapparat i tråd med husdyrforskriftene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Fylkesleder og 1.kandidat for Venstre ved stortingsvalget, Erik Ringnes, understreket i sitt hovedinnlegg på landsmøtet betydningen av å opprettholde dagens støttenivå i landbruket, men at det er nødvendig med en ny landbrukspolitikk som innebærer å avskaffe odelsloven, fjerne delingsforbudet og overlate til kommunene å bruke boplikt for å sikre næringa handlingsrom og utviklingsmuligheter. Hør hele den generelle debatten på VenstreWebTV, hvor også fylkesleder deltar.

Erik Ringnes

Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**