Venstre tar initiativ for innovasjon i helsesektoren

Etter forslag fra Østfold, vedtok Venstres Landsmøte å ta et initiativ for nyskapende prosjekter, der kunnskapssamfunnet og ny teknologi kan bidra til nye arbeidsformer og økt samhandling i helsesektoren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Eldre, gamle

Foto: Microsoft

– Riktig prioritering av oppgaver og samarbeide mellom helseinstitusjonene er like viktig som pengebevilgninger, sier fylkesleder Sindre W Mork.

Med dette initiativet kan vi utnytte teknologien til for eksempel sømløs overføring av pasientbehandling mellom helseinstitusjoner og lette tunge arbeidsoppgaver, avslutter Mork, som også er andrekandidat for Venstre til stortingsvalget.

Tilleggsforslaget lød: “Innen helsesektoren vil det være nødvendig å igangsette nyskapende prosjekter for å utvikle ny teknologi som bidrar til nye arbeidsformer og økt samhandling.”

For mer informasjon:
Sindre W. Mork, leder, Østfold Venstre og andrekandidat til stortingsvalget, tlf 916 95 642

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**