Togkaoset er sosialisme i praksis

Det togkaoset vi nå opplever et resultat av at den rødgrønne regjeringens manglende handlekraft. Mens samferdselsministeren kaller inn til møter med jernbaneverket og NSB, opplever vi stadige
rekorder i antallet forsinkelser, sier Isak Oksvol, politisk rådgiver for Venstre, i et innlegg i Østlandets Blad i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Oksvold mener togkaoset skyldes

Oksvold mener togkaoset skyldes “sosialisme i praksis”.

Partiet Rødt angriper i sitt innlegg «Togkaoset — markedsliberalismens pris» (Geir Christensen, 23/4) tidligere Samferdselsminister Torild Skogsholm fra Venstre. Det antydes at Venstre har lagt til rette for togkaoset og at Venstre i forrige regjering forsøkte å si opp alle
vedlikeholdsarbeidere! Det er ikke riktig. Christensen viser videre til at den såkalte konkurranseutsettingen av jernbanevirksomheten er nøye knyttet
sammen med togkaoset vi nå opplever
på Østlandet. Det er virkelighetsfjernt.
Rødt er et sosialistisk parti. Monopol
er sosialisme i praksis. I dag har NSB i
hovedsak monopol på all drift av togtrafikk
i Norge, men unntak av Gjøvikbanen
som ble konkurranseutsatt da
Venstre satt i regjering. Gjøvikbanen er
en av de togstrekningene som kan vise
til best resultater hva angår punktlighet
på sporet, til tross for at banen prioriteres
svært lavt av jernbaneverket når det
kommer til vedlikehold.

Det togkaoset vi nå opplever et resultat
av at den rødgrønne regjeringens
manglende handlekraft. Mens samferdselsministeren
kaller inn til møter med
jernbaneverket og NSB, opplever vi stadige
rekorder i antallet forsinkelser.
Venstre utfordrer nå regjeringen til å
komme med strakstiltak for å løse togkaoset,
som man har vært kjent med siden
2006 uten å ta vesentlige grep. Satsingen
på drift- og vedlikehold må intensiveres
og man må konsekvent velge
de beste løsningene selv om de leveres
av private entreprenører. Dette har
imidlertid den rødgrønne regjeringen
satt en stopper for gjennom Soria Moria
erklæringen – fordi man er mer opptatt
av å tekkes jernbanesektorens fagforeninger
enn de reisende.

ISAK OKSVOLD,
POLITISK RÅDGIVER FOR VENSTRE

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**