Valgkamp i Lørenskog 2009. Bli med!

Litt lei statlig overformynderi? Lyst på noe nytt i regjering? Bli med Venstre i valgkampen


Vi trenger alle gode krefter for å få fjernet de rødgrønne fra regjering, og alle kan gjøre sitt for å få Venstre i posisjon etter valget. Lørenskog spiller en liten, men kanskje viktig, rolle i dette arbeidet.

Ønsker du å gjøre en innsats for Lørenskog Venstre?
Ta kontakt med Ola på ola@barnestasjonen.no.

Du kan også melde din interesse på Akershus Venstre sine sider: Akershus Venstre, eller lese mer om valgkampen i Akershus.