Venstre krever strakstiltak mot arbeidsledigheten

– Regjeringen må få på plass langt mer fleksible ordninger for permittering kombinert med skattefritak for bedrifter som satser på kompetanseheving, sier Helge Hasvold, 4. kandidat i Østfold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Helge Bollæren Hasvold

Foto: Torstein Gleditsch

Venstre er bekymret for den voksende arbeidsledigheten og ønsker å møte utfordringene med forslag om skattefritak for bedrifter som setter i gang kompetansehevende tiltak for ansatte som blir ledige. Et system basert på Skattefunn-ordningen.

Alarmerende fra NAV
Arbeidsledigheten i april var på 2,8 prosent og 72.700 personer er nå helt uten arbeid, viser nye tall fra NAV. Ledigheten har økt med 88 prosent sammenlignet med april i fjor.

Venstres forslag vil sikre at eksisterende arbeidskraft og kompetanse forblir i bedriftene, samtidig som ledige gis mulighet til å kvalifisere seg ytterligere gjennom viderutdanning og kompetansepåfyll.
Dette er både fornuftig og nødvendig næringspolitikk, og god arbeidsmarkedspolitikk som stimulerer til økt kompetanse og aktivisering av ledige i stedet for passivisering og lediggang. Venstre mener dette er tiltak som kan iverksettes på kort sikt.

Forskning og fornybar energi

På lengre sikt må regjeringen sørge for et radikalt temposkifte i satsing på forskning og utvikling. Betydelig satsing på utvikling av alternativ energi og energieffektivisering vil hjelpe oss med to av verdens største utfordringer; klimakrisen og finanskrisen. Dette gir oss gevinst på både lang og kort sikt. Pengene har vi, det er tiden som er knapp.

Helge B. Hasvold
4. kandidat
Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**