Venstre på viktig møte i Estland

Fylkesvararordfører Runolv Stegane (V) og leder for hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud Helge Stiksrud var, på vegne av fylkeskommunen, sentrale aktører på demokratiseminar i Estland i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Buskerud fylkeskommune har siden 1991 hatt et nært samarbeid med Pärnu fylke i Estland. Pärnu er ikke bare et vennskapsfylke. For Buskerud fylkeskommune er Pärnu også en viktig samarbeidspartner.
Denne uka var samtlige 21 kommuner i Pärnu samla på et seminar ned tema lokalt og regionalt demokrati. Buskerud fylkeskommunen var invitert til å holde åpningstale/foredrag med fokus på hvordan norske kommuner og fylker styres.

-Dette var en nyttig erfaring. Det var spesielt interessant at Estland som bare har to folkevalgte nivåer, har latt seg imponere av arbeidet i Buskerud fylkeskommune. Pârnu er nå utpekt som en pilot, og det arbeides for å innføre fylkesting (som i Norge) med direkte valg, forteller Stegane.

Runolv Stegane og Helge Stiksrud

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Med god assistanse fra Helge Stiksrud, holdt fylkesvaraordfører Runolv Stegane (V) et engasjert foredrag for 150 deltakere fra kommunene, fylkesmannen og næringslivet i Pärnu. Det var flere estiske parlamentarikere til stede. Stiksrud og Stegane har lang erfaring som lokale folkevalgte. Stegane drev, før han ble fylkesvaraordfører i 2007, folkevalgt- og organisasjonsopplæring for Venstre. I dag var han derfor i bokstavelig forstand på hjemmebane da han holdt foredrag om lokaldemokratiet i Norge.

– Det er interessant å registrere at kommunene i Pärnu ønsker et bedre samarbeid seg imellom. De satser nå på å utvikle en modell med større regional satsing, etter norsk mønster. Vi er veldig fornøyd med at vi fikk sjanse til å fortelle om vårt lokaldemokrati der vi har en god arbeidsdeling mellom kommune, fylke og stat. Men det er interessant å merke seg at EU-landet Estland vil ha mer demokrati og mer overføring av statlig myndighet til lokalt og regionalt nivå, sier en engasjert Helge Stiksrud.

Her er et sjeldent bilde av Runolv Stegane (litt uklart): Han hører på hva andre sier (Pärnu i dag)

Stegane lytter

Foto: Helge Stiksrud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**