Underskrifter levert NTP talsmann om Trondheim Oslo 4-20-20

Resultatet av underskrifter til opprop om høyhastighetstog er levert komiteens leder Torstein Rudihagen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Underskriftene overlevert

Høgfartstog nord

Foto: DB

Neste tirsdag reiser vi til Oslo, med tog selvfølgelig, for å overlevere underskriftene vi har samlet inn til Stortinget. Derfor er det ekstra viktig at dere alle bidrar så godt dere kan denne uka for å få flere medlemmer til denne gruppa, og for å få alle til å signere vårt elektroniske opprop
Dere kan enten sende mail til deres venner, eller legge ut en lenke til denne gruppa på veggen deres. Håper alle vil bidra!
Meld dere også på Facebook gruppen Høgfartsbaner

Red

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**