Kunstfag i skolen

– Venstre mener skole er mer enn undervising. Skole er dannelse, skole er kultur, skole er kunnskap og skole er også regional utvikling. Dette sett fra vårt ståsted som fylkespolitikere, sier Marta D. Lindås og Sindre W. Mork i fylkestingsgruppa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Det har kommet skarpe reaksjoner på et høringsforlag om å legge ned linjer i estetiske fag (omtalt i Smaalenene 29. mai). Reaksjonene har også kommet andre steder enn i indre Østfold. Reaksjonene baserer seg på at skole er mer enn kostnader og undervising i enkeltfag. Nå foreligger forslaget som i liten grad tar hensyn til høringsinnspillene.

Sindre W. Mork

Foto: Anders Akselsen

Venstre har inngått avtale om årets budsjett og fylkets økonomiplan, med styringsflertallet i fylkestinget. Vi tok derfor opp diskusjonen om endringene i skoletilbudet med dem. Venstre ønsker å gå en helhetlig runde på tilbud, både i den enkelte region og i fylket sett under ett. Dette var det ikke rom for og dermed vil Venstre fremme eget forslag i opplæringskomiteen 2. juni og i fylkestinget.

Venstre mener vi burde være ansvarlige nok til å gå gjennom konsekvensene og tilbudet fram mot budsjettet i høst – og ikke haste med å vedta en sak som kan vise seg å være veldig dårlig i ettertid. De endringer som foreslås på utdanningsprogrammene er ikke nok gjennomarbeidet. Nå vet vi ikke om de endringer som gjøres vil tjene målsettingen om kvalitet og redusert frafall. Det ville vært klokere å gjennomføre en bedre og bredere dialog med skolene før vi endret de ulike tilbudene til elevene. Når et forslag sendes på høring må vi også være villige til å vurdere nærmere de innspillene vi får.

Marta D. Lindås

Foto: Lindås

Venstre hadde ønsket en bredere gjennomgang sett opp mot totaltilbudet i den enkelte region, frafall og historiske tall for hvilke elever som søker seg hvor. Vi ville også sett videregående skole i sammenheng med regional utvikling. De tilbud vi skal gi elevene på skolen i de ulike regionene må også samsvare med det fylkestinget mener vi skal utvikle av kulturbasert næring i fylket, som eksempel.

Samtidig peker fylkesrådmannen i forslaget til økonomiplan, nok en gang på utfordringen i å redusere skolebudsjettet og samtidig nå målene om redusert bortvalg og andel elever som skal fullføre videregående skole. Derfor vil Venstre prioritere skolen i opplæringskomiteens møte 2. juni og i fylkestinget.

Marta D. Lindås, medlem av opplæringskomiteen
Sindre W. Mork, gruppeleder i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**