Lørenskog Venstres miljøpris for 2009, går til bedriften Hånd til Hånd

Lørenskog Venstres miljøpris for 2009 er tildelt glassverkstedet og gavebutikken Hånd til Hånd og innehaver Jorun Treverket. Prisen blir delt ut under bygdedagene på Skårer gård, søndag 7. juni kl. 12.15.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Hånd til Hånd holder til på Skårer Gård – Lørenskog Bygdemuseum og selger egenproduserte glassprodukter og andre håndlagde gaveartikler. Butikken er en småbedrift tuftet på lokalt initiativ og kunstbasert næring.

Lørenskog Venstre legger til grunn for tildelingen at virksomheten faller inn under et utvidet miljøbegrep.

Produktene som selges i butikken er i hovedsak laget etter prinsippene om rettferdig handel. Hånd til Hånd ivaretar verdifulle håndtverkstradisjoner der produktene er håndlaget, unike og av god kvalitet.

Ved sin miljøvennlige produksjonsprofil utgjør Hånd til hånd et alternativ til masseproduksjon og bruk og kast mentalitet. Butikken viser at bruk og bevaring av kulturminner, som Skårer gård, godt kan kombineres med næringsvirksomhet.

Jorun Treverket er daglig leder og grunnlegger av Hånd til Hånd. Hun er oppvokst i Hol i Hallingdal, med utdannelse innen pedagogikk og ledelse. Hun har studert på Nydalen kunstkole, og har gitt ut barneboka "Vi barna på Freida- når andre må passe på oss (2004). Jorunn Treverket bor på Vallerud i Lørenskog.

Vil du bli medlem i Lørenskog Venstre? Gå til innmeldingssiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**