Akershus Venstres miljøpris 2009 går til Ahus

Akershus Venstres miljøpris for 2009 går til Akershus universistetssykehus (Ahus) for sitt tydelige fokus på miljø og gjenvinning i sin nye virksomhet. Ved innflytning i nytt sykehus har det vært fokus på riktig innkjøp, hvor det er tydelige krav til miljø og levetid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Miljøprisen gikk til Ahus.

Miljøprisen gikk til Ahus.
Foto: © Lucian Coman | Dreamstime.com

Ahus har som byggeprosjekt og i sin nye virksomhet tatt et tydelig miljøansvar på flere plan, for eksempel har man et mål om at over 90% av rivingsmaterialet fra det gamle sykehuset skal gå til gjenvinning.

Arbeidet med å rive den gamle bygningsmassen ved Ahus er i gang. Dette er Norges største rivningsprosjekt på land noen sinne. Rivingen startet 1. oktober 2008 samtidig som det nye sykehuset ble tatt i bruk. Hele 40.000 kvadratmeter berøres av rivningsarbeidet, et areal som tilsvarer fem gressbaner på Bislett Stadion.

Den forventede avfallsmengden er på hele 50.000 tonn. Byggene som skal rives inneholder helse- og miljøfarlige stoffer i tillegg til store mengder betong, gips og treverk. Det er satt krav om minimum 90% kildesortering.

Ahus satser på miljøvennlig oppvarming, og har tatt i bruk varmepumper. Det er også lagt vekt på å redusere forbruk av papir.

Ahus har gjennom samarbeid med Ruter fokus på at det skal være enkelt å komme seg til sykehuset på en miljøvennlig måte.

Akershus Venstre finner denne innsatsen for miljøet prisverdig, og håper på en offensiv miljøsatsing i årene som kommer. Akershus Venstre miljøpris for 2009 går derfor til Akershus Universitetssykehus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**