Du avgjør framtida

– Vi må bevare naturen, miljøet og ressursene våre for å kunne leve på jorda. Hver og en av oss kan bidra. Det vi gjør lokalt hjelper også globalt. Mange lokale markeringer på verdens miljødag, 5. juni, synliggjør det, sier Sindre W. Mork, 2. kandidat for Østfold Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Sindre Westerlund Mork på landsmøtet 2009

Foto: Østfold Venstre

Vår velstand er basert på utvinning og forbrenning av fossil energi: kull, olje og gass. Dette er i ferd med å endre klimaet på jorda dramatisk. Derfor MÅ Norge gå fra å være en fossilnasjon til å bli et lavutslippssamfunn.

Venstre vil gjøre Norge til et foregangsland: vi skal ligge i tet når det gjelder å utvikle og ta i bruk ny teknologi, skape nye miljøarbeidsplasser og omstille alle samfunnsområder som har konsekvens for klimaet.

Derfor vil Venstre kreve mindre skatt på arbeid og mer skatt på miljøfiendtlig atferd; endre fra "rød" til "grønn" skatt. Og vi må satse stadig mer på fornybar energi. Det vil lede fram mot lavutslippssamfunnet.

Tar vi ansvar for miljøet, tar vi ansvar for fellesskapet. Derfor velger Venstre miljø. Hva velger du?

Sindre Westerlund Mork
2. kandidat til Stortinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**