Forbedret transport for personer med nedsatt funksjonsevne

Venstres Ane Willumsen redegjorde i dagens bystyremøte for Venstres forslag om forbedringer av TT-ordningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Ane Willumsen

Foto: Reidar Lerdal

TT-ordningen ble opprettet i 1974 som en ordning for rullestolbrukere som hadde behov for spesialtilpassede kjøretøy. Ordningen er senere utvidet.

– Vi har merket oss at flere brukerorganisasjoner på prinsipielt grunnlag mener at TT-ordningen skal defineres som et kollektivtransporttilbud og ikke som en sosial ordning for personer med nedsatt funksjonsevne, sier Ane Willumsen, 1. vara til Oslo bystyre for Venstre.

Willumsen understreker at Oslo kommune har en TT-ordning som i all hovedsak fungerer bra, men at det er nødvendig å fornye selv gode ordninger. Venstre ønsker også at byrådet vurderer hvem som skal gi støttefunskjonen for bydelene.

– TT -reiser er kollektivtilbud for dem som har fått vedtak om det, og da er det naturlig å utrede om ansvaret skal tilhøre Ruter, sier Venstres gruppeleder Ola Elvestuen.Venstre ønsker derfor at byrådet vurderer om Ruter skal overta ansvaret for støttefunksjoner og kjøp av transportjenester, i motsetning tildagens ordning da TT hører til helse og velferdsetaten.

Ola Elvestuen

Foto: Sveinung Bråthen

I Akershus har Ruter allerede konsesjon og ansvaret for å samordne skole- og spesialtransport med det ordinære kollektivtilbudet.

– Venstre støtter at man har et forsøk med å supplere dagens ordning, for dem som ønsker det, med en samkjøringstjeneste. Det er verdt å se på om man slik kan få et bedre samlet tilbud for den enkelte, men en slik ordning må være i tillegg til dagens tilbud, ikke til erstatning for- presiserte Ane Willumsen i bystyredebatten.

– Et annet viktig grep i denne saken er innføring av en forsøksordning, basert på forhåndsbestilling og samkjøring i maxitaxi/minibusser knyttet til TT-fritidsreiser, sier Willumsen. Hun understreker at forsøksordningen må være et supplement til og ikke som erstatning for dagens TT-ordning.

Venstre mener byrådet bør vurdere tildeling av flere TT-fritidsreiser til barn med nedsatt funksjonsevne under 7 år, og videre også vurdere å øke tildelingen av TT-fritidsreiser til eldre mennesker over 67 år med nedsatt funksjonsevne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**