Lyntog i sneglefart

I komitéinnstillingen til Nasjonal transportplan går det klart fram at regjeringspartiene ikke legger opp til noen betydelig redusert reisetid med tog i Norge de nærmeste 10 årene, sier Borghild Tenden i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Borghild Tenden på Sandvika Stasjon

Borghild Tenden på Sandvika Stasjon
Foto: Christoffer Biong

Stortingsflertallet ønsker en grundig utredning om utbygging av høyhastighetstog i Norge. Enigheten i Stortinget er positiv, men faren er overhengende for at dette bare blir nye utredninger og tomt prat.

I komitéinnstillingen til Nasjonal transportplan går det klart fram at regjeringspartiene ikke legger opp til noen betydelig redusert reisetid med tog i Norge de nærmeste 10 årene. Visjonen om en mer moderne jernbane i Norge de kommende tiårene fortjener å bli tatt på høyeste alvor. Dessverre skyver regjeringspartiene med SV i spissen satsingen foran seg. I stedet for en konkret satsing på kortere reisetid mellom de store byene innen 2020, forsøker de å selge ut et luftslott som i realiteten kun er nye utredninger.

Et lysende eksempel er at regjeringen ikke engang foreslår å realisere den nye Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss i planperioden. Denne er en del av de fleste konseptutredninger for høyhastighetstog, og ville vært det naturlige utgangspunktet for å starte en satsing.

Og dette er ikke det eneste eksempelet. Skal man oppnå høyere hastigheter på tog, må flere strekninger oppgraderes og bygges ut: Grenlandsbanen (viktig for strekningen Oslo-Kristiansand-Stavanger). Dobbeltspor Hamar-Lillehammer (viktig for strekningen Oslo-Trondheim). Flere dobbeltspor på Vestfoldbanen (viktig for Oslo-Vestfoldbyene-Kristiansand): Regjeringspartiene vil vente med alle.

Eksemplene over er avgjørende for å oppnå reisetider på 4 timer mellom Oslo og Bergen/Trondheim, 3 timer Oslo-Kristiansand og 80 minutter Oslo-Skien/Halden/Lillehammer. Uten utbygginger på disse strekningene blir visjonene om høyhastighetstog og kortere reisetider mellom de store byene en umulighet. Derfor blir det totalt uforståelig at regjeringspartiene, og spesielt SV, ikke kunne bli med på vedtak om dette i Nasjonal Transportplan. I klartekst betyr regjeringens opplegg nye utredninger og nye politiske dragkamper, og at folk må vente i 20 år på en mer moderne jernbane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**