Beklagelig at skoletilbud legges ned

Dessverre var ikke flertallet i fylkestinget villig til en full gjennomgang av skoletilbudet i videregående. Dermed er det umulig å si om nedleggelsen av linjer er nødvendig slik flertallet hevder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre stemte mot å legge ned og flytte linjer på videregående i fylkestinget 18. juni.
– Venstre mener det er behov for en full gjennomgang av skoletilbudet og fremmet derfor forslag om det, sier Sindre W. Mork, Venstres gruppeleder i fylkestinget.

Sindre Mork

Foto: Vidar Grundetjern

Venstre ønsket en bredere gjennomgang sett opp mot totaltilbudet i den enkelte region, frafall og historiske tall for hvilke elever som søker seg hvor.

– Vi ville også sett videregående skole i sammenheng med regional utvikling. De tilbud vi skal gi elevene på skolen i de ulike regionene må også samsvare med det fylkestinget mener vi skal utvikle av kulturbasert næring i fylket, som eksempel, sier Sindre W. Mork fra Venstre.

Dette ville ikke flertallet i fylkestinget, til tross for at fylkesrådmannen i forslaget til økonomiplan, nok en gang peker på utfordringen i å redusere skolebudsjettet og samtidig nå målene om redusert bortvalg og andel elever som skal fullføre videregående skole.
– Venstre mener vi burde være ansvarlige nok til å gå gjennom konsekvensene og tilbudet fram mot budsjettet i høst – og ikke haste med å vedta en sak som kan vise seg å være veldig dårlig i ettertid, sier Venstres Sindre W. Mork.

– De endringer som foreslås på utdanningsprogrammene er ikke nok gjennomarbeidet. Nå vet vi ikke om de endringer som gjøres vil tjene målsettingen om kvalitet og redusert frafall. Det ville vært klokere å gjennomføre en bedre og bredere dialog med skolene før vi endret de ulike tilbudene til elevene, påpeker Venstres gruppeleder i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**