Venstre ønsker flere busspassasjerer, ikke færre busser

Skal vi løse klimautfordringene er ikke poenget hvordan de som i dag tar bussen skal fraktes miljøeffektivt, men hvordan andelen kollektivreiser kan øke betydelig, sier Venstres Erik Lundeby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre ble 11. juni utfordret av Frank Ødegaard, som mener ruteopplegget mellom Drøbak og Oslo i dag fører til for få passasjerer i hver buss, og derfor ikke er miljøvennlig. Venstre vil imidlertid slippe bussen frem.

-Ødegaard har rett i at tomme busser på veiene isolert sett ikke er miljøvennlig, skriver Erik Lundeby i innlegget. I det store bildet er allikevel et busstilbud som oppfattes som attraktivt et viktig miljøtiltak, selv om belegget varierer gjennom døgnet.

Flyselskapene har redusert tilbud midt på dagen, og mange flere fly blir derfor fulle. Lundeby mener dette er både miljømessig og økonomisk fornuftig. Folk finner seg i at det ikke er fly mellom Oslo og Stavanger tre og en halv time midt på dagen, fordi reisetiden med tog er tre ganger så lang.

buss

Foto: Ivar Ruud Eide

-Slik er det ikke med bussen, fremhever Lundeby. Bussen har privatbilen som konkurrent. Den har god komfort og går akkurat når du vil. Reisetiden blir lenger for noen, men raskere for andre, avhengig av hvor direkte ruten går. Hyppige avganger, kort reisetid, minst mulig bytte, og sitteplass til alle på lange reiser er nødvendig for at folk skal velge buss.

Les innlegget som sto i Amta 18. juni 2009 her…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**