Venstre har stor troverdighet i kunnskapsmiljøet

En undersøkelse Respons Analyse har gjort for Akademikerne, viser at fjorten prosent ville stemt på Venstre. Dette viser at Venstre har stor troverdighet når det gjelder høyere utdanning og forskning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre har lansert kunnskap og forskning som en av sine hovedsaker i valgkampen. Derfor aksepterer ikke Venstre "hvileskjær" når det gjelder satsing på forskning og utdanning. Det hjelper ikke at SV og Ap nå tar oppgjør med sin egen skolepolitikk. De siste årene har vist at ingen satser mer på nettopp kunnskap og forskning enn Venstre.

Student, studere, universitet

Foto: Håkon Sparre (UMB)

Troverdighet over tid
Til sammenlikning får Frp kun fem prosent av Akademikernes stemmer. Tilbakemeldingen fra Akademikernes medlemmer er entydig. De sier at Frp har et partiprogram med mange gode hensikter, men at regnskapet rett og slett ikke går opp. – Den viktigste årsaken er at våre medlemmer ikke opplever at Frps politikk er troverdig, sier Akademikernes leder Knut Aarbakke på deres nettsider.

Akademikerne er en arbeidstagerorganisasjon for langtidsutdannede.
Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**